Bảng giá lương thực (23)

Giá lạc nhân vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 21/8 đến 27/8

Written by

Trong tuần này giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 1 32 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg tại An Giang. Giá các mặt nông sản, rau củ quả khác như hạt điều khô, hạt tiêu đen, dưa hấu loại 1,…

Giá lạc nhân vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 14/8 đến 20/8

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 2 35 nghìn đồng/kg, vừng vàng 70 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 1 32 nghìn đồng/kg tại An Giang, Gạo bắc thơm số 7 12700đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng 24 nghìn đồng/kg tại Hà Nội. Giá các mặt hàng nông sản khác như…

Giá lạc nhân vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 7/8 đến 13/8

Written by

Giá vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 2 35 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 2 16 nghìn đồng/kg. Giá các mặt hàng nông sản khác như đậu xanh, gạo CLC tại An Giang, Hạt tiêu đen, hạt…

Giá lạc nhân vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 31/7 đến 6/8

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, loại 2 35 nghìn đồng/kg, Vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 1 32 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 2 28 nghìn đồng/kg tại An Giang. Giá các mặt hàng nông sản khác như Đậu xanh hạt, Hạt tiêu khô, Hạt điều khô tại…

Giá lạc nhân vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 24/7 đến 30/7

Written by

Trong tuần này giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, loại 2 35 nghìn đồng/kg, vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 2 16 nghìn đồng/kg tại An Giang. Giá các mặt hàng nông sản khác như Hạt tiêu đen, Hạt tiêu khô thô…

Giá lạc nhân, vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 17/7 đến 23/7

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, loại 2 35 nghìn đồng/kg, vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 1 32 nghìn đồng/kg, đậu xanh loại 2 28 nghìn đồng/kg tại An Giang. Giá các mặt hàng nông sản, trái cây, rau củ khác như Hạt tiêu khô tại Đắc Lắc,…

Giá lạc nhân, vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 10/7 đến 16/7

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, Vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 2 35 nghìn đồng/kg tại An Giang, đậu Hà Lan 55 nghìn đồng/kg, đậu cove 6 nghìn đồng/kg tại Lâm Đồng, cà phê vối nhân xô 45 nghìn đồng/kg. Giá các mặt hàng nông sản khác khoai…

Giá lạc nhân, vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 26/6 đến 2/7

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 2 35 nghìn đồng/kg, Vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, Đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg, Đậu tương loại 2 16 nghìn đồng/kg tại An Giang, Hạt điều khô 27 nghìn đồng/kg tại Đắc Lắc. Giá các mặt hàng nông sản khác…

Giá lạc nhân, vừng vàng bán buôn tuần từ 19/6 đến 25/6

Written by

Giá lạc nhân loại 1 40 nghìn đồng/kg, lạc nhân loại 2 35 nghìn đồng/kg, Đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg, Vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, Đậu xanh loại 1 32 nghìn đồng/kg tại An Giang. Giá các mặt hàng nông sản, rau củ khác như Hạt tiêu khô, Hạt điều khô…

Giá lạc vừng vàng loại 1 bán buôn tuần từ 12/6 đến 18/6

Written by

Giá vừng vàng loại 1 70 nghìn đồng/kg, lạc loại 1 40 nghìn đồng/kg, lạc loại 2 35 nghìn đồng/kg, đậu tương loại 1 18 nghìn đồng/kg và đậu tương loại 2 16 nghìn đồng/kg. Giá các mặt hàng nông sản khác như Hạt điều khô, Hạt tiêu khô, Đậu xanh loại 1, Đậu Xanh…