Chưa được phân loại (1)

Danh sách công ty sản xuất kinh doanh dầu thực vật

Written by

Thị trường dầu thực vật việt nam

Thị trường dầu thực vật gồm các doanh nghiệp lớn Cái Lân, Tường An, Vocarimex, Golden Hope Nhà Bè, Dầu Tân Bình và Dầu Thực Vật Miền Bắc còn gần 40 doanh nghiệp theo danh sách sau: 1. Công Ty Cổ Phần Otran Đồng Nai Cụm CN Dốc 47, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa,Đồng…